تاریخچه:
گروه انبوه سازان دبیری-عِوضی ازسال ۱۳۸۷کارخودرادرزمینه ساخت وساز رسماًآغازکرد.این گروه به مدیریت آیت ا…اِوزی جمالی ومهندس محمد دبیری اداره می شود.این مجموعه بابهره گیری ازکادری متخصص ومجرب فعالیت خودرادنبال می کندکه علاوه بردانش فنی،مشتری مداری راسرلوحه اصلی کارخویش قرارداده است.
این مجموعه در زمینه های مختلفی در صنعت ساختمان تخصص دارد همچون سرمایه گذاری ، تولید ، انبوه سازی ،مشارکت درساخت، مشاوره و خدمات دیگر تخصص دارد . این مجموعه با تکیه بر مدیران و پرسنل متخصص و با تجربه خود تاکنون موفق به تکمیل و بهره برداری رساندن از پروژه های  گوناگونی شده است .
آقایان دبیری_اِوزی وصفرزاده  با عنایت و لطف پروردگار متعال و با تکیه بر اعتباری چندین ساله خود در صنعت ساختمان توانسته اند این مجموعه را جزء بهترین مجموعه های ساختمانی شهرشیراز قرار دهند .

مدیریت کیفیت: یکی از مهم‌ترین وظایف  مدیران ما این هست که اطمینان حاصل کنن هرکسی کارش رو در نهایت کیفیت انجام می‌دهدو سرهم بندی نمی‌کند.

مدیریت امنیت: مدیران ساخت و ساز ما  مسئولیت دارند که خطرات ایمنی احتمالی رو از محیط کار پاکسازی کنند.
مدیریت قرارداد: مدیران ما باید اطمینان حاصل کنند که تمامی مقررات قرارداد با هم تطبیق داردو تمامی طرف‌ها هم از این قرارداد راضی هستند،رضایت مشتری برای ما اولویت دارد