بیوگرافی مدیران گروه انبوه سازان آفتاب
محمد دبیری  در فروردین  ماه ۱۳۶۵در روستایی به نام رودخورازتوابع شهرستان نی ریز  زاده شد. وی اصالتاً اهل روستای شکرویه شهرستان داراب میباشد  او دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه یزد است. محمد دبیری دوران دبستان را در مدرسهٔ ابن سینا رودخور گذراند  دیپلم خود را از دبیرستان شهیدباهنر نی ریزگرفت. سرانجام در رشتهٔ مهندسی معدن تا مقطع کارشناسی ارشد  ادامه تحصیل دادند،ایشان ازسال ۱۳۸۹ درشیراز به امر ساخت وساز مشغول هستند وبعنوان ساختمان ساز برتر منطقه ۹ شیراز شناخته شده اند، محمد دبیری  به همراه شرکاء  تاکنون موفق به تکمیل وبهربرداری رساندن پروژه های گوناگونی شده است.لازم به ذکراست ایشان ازفعالین سیاسی-اجتماعی استان فارس محسوب می شوند

محمد دبیری

محمد دبیری

آیت الله عوضی جمالی ساختمان ساز برجسته که کسب وکارموفق خود  را ازدوران کودکی شروع کرده است،
صداقت  ،فروتنی ، مردمداری مثال زدنی  در برخورد با مشتریان زبانزد خاص و عام است
نامبرده در تاریج  ۱۳۶۰ در خانواده ای معتقد و مذهبی در روستای جمالی  از توابع شهرستان شیراز به دنیا آمد ؛
آیت الله عوضی جمالی  از همان اویل  نوجوانی به کسب وکارخرد پرداخت وبه  پشتوانه ذات پاک وصداقت، حسن شهرت پیداکرد ،لذا خیلی سریع مورد استقبال مردم منطقه و محافل  قرار گرفت ،ایشان سال ۱۳۷۹ به استخدام شرکت خاتم الانبیاء درآمد  وبواسطه قدرت مدیریت بالا ظرف مدت کوتاهی بسمت مدیریت آتشباری این شرکت منتصب شد،آیت الله عِوضی شغل دوم خودرا درکسب وکارادامه داد، وازسال ۱۳۸۷ ساخت وساز رادرشیراز آغازنمودند وبه پشتوانه خصائص اخلاقی منحصربه فردی که داشتند خیلی سریع دربازار مسکن اعتبار پیدا کردند وبالغ بر ۳۰ پروژه ساختمانی اعم ازتجاری ومسکونی رابصورت مشارکت درساخت و همچنین کارفرما موفق به تکمیل وبهره برداری شده است،ایشان بعنوان ساختمان ساز برتر منطقه ۹ و۱۰ و۱ شناخته شده اند .

آیت الله عوضی

آیت الله عوضی

مهندس محمد صفرزاده :  ۰۹۱۷۹۸۰۶۲۴۸