در صورت تمایل برای آگاهی از واحدهای آماده به فروش گروه انبوه سازان دبیری – اوزی تماس حاصل فرمایید.